Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Znacząco poprawiony wynik roczny

Rozbudowa infrastruktury trwa

Dtm terminal stele

Obsługując ponad 2,9 miliona pasażerów, lotnisko w Dortmundzie nie tylko ustanowiło nowy rekord liczby pasażerów w 2023 roku, ale także znacznie poprawiło swoją równowagę biznesową. Na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej Flughafen Dortmund GmbH za rok 2024 dyrektor zarządzający Ludger van Bebber przedstawił wstępne wyniki za rok 2023. W związku ze zwiększoną liczbą pasażerów udało się także znacznie poprawić sytuację ekonomiczną portu lotniczego. W porównaniu z rokiem poprzednim strata w wysokości 8,5 mln euro została zmniejszona o ponad połowę, przy wstępnym wyniku rocznym na poziomie minus 3,5 mln euro.

Wzrost liczby pasażerów sprzyja ożywieniu gospodarczemu

Już w 2022 roku, przed pierwotnym terminem, lotnisko spełniło wymogi UE i osiągnęło zrównoważony wynik operacyjny, zgodny z wytycznymi UE. Jak zapowiedział Ludger van Bebber, unijny EBITDA wzrósł z 1,3 mln euro do oczekiwanych 5,6 mln euro na koniec 2023 roku, a wynik operacyjny bez uwzględnienia kosztów EBITDA poprawił się z minus 3,1 mln euro na plus 1,9 mln euro. „Jesteśmy na dobrej drodze, to najlepszy wynik od ponad 20 lat” — powiedział Ludger van Bebber. „Sytuacja ekonomiczna lotniska coraz bardziej się stabilizuje, a osiągnięcie progu rentowności jest coraz bliżej. Jesteśmy pewni, że w 2024 roku będziemy nadal redukować deficyt, aby w 2025 roku wykazać zysk. Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty regulacyjne i bardzo wymagające otoczenie gospodarcze, wynik ten absolutnie nie jest przesądzony”. Ostateczne wyniki za rok 2023 zostaną ogłoszone po przeprowadzeniu audytu przez audytorów na czerwcowym posiedzeniu rady nadzorczej.

Pozytywne wyniki biznesowe można wiązać ze wzrostem liczby pasażerów i związanym z tym wzrostem przychodów z działalności lotniczej i pozalotniczej, do których zaliczają się także catering i parkingi. Liczba pasażerów w 2023 roku zbliżyła się do 3 milionów, a w 2024 roku spodziewany jest dalszy wzrost. Wyniki pierwszych dwóch miesięcy potwierdzają tę prognozę. Łącznie do końca lutego 2024 roku z lotniska w Dortmundzie skorzystało około 417 000 pasażerów, co stanowi wzrost o około 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim (2023 rok: 379 605 pasażerów).

Postęp infrastrukturalny

W ramach swoich starań na rzecz zrównoważonego rozwoju lotnisko w Dortmundzie realizuje cel, jakim jest neutralność klimatyczna działalności portów lotniczych. Aby osiągnąć dalszy postęp w osiąganiu tych celów, rada nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu podjęła decyzję o zakupie nowego systemu sterowania budynkiem, który będzie regulować temperaturę i dopływ świeżego powietrza w terminalu w zależności od potrzeb. Dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii danych zużycie energii i zarządzanie nią mają być coraz bardziej optymalizowane. Oprócz lepszej regulacji temperatury lotnisko spodziewa się potencjalnego zmniejszenia emisji CO2 o około 200 ton i oszczędności 100 000 euro rocznie.

Lotnisko zbliżyło się także o kolejny krok do celu, jakim jest stuprocentowa elektryfikacja własnej floty. Wymiana schodów pasażerskich z napędem spalinowym będzie kontynuowana w tym roku. 

Postępy w budowie obiektów dla policji federalnej i sił specjalnych 

Szef lotniska Ludger van Bebber podczas posiedzenia rady nadzorczej poinformował także o zbliżającej się finalizacji dwóch projektów budowlanych. Aby obsłużyć dużą liczbę lotów z krajów spoza strefy Schengen i przyspieszyć procesy wjazdu, rada nadzorcza zatwierdziła rozbudowę wschodniego punktu kontroli wejścia w 2021 roku. Rozpoczęcie służby przez policję federalną zaplanowano na marzec tego roku. Zaawansowana jest także budowa nowego biurowca sił specjalnych policji. Budowa wartego 50 mln euro obiektu położonego na wschód od terminala rozpoczęła się od wmurowania kamienia węgielnego w marcu 2022 roku. Budynek ma zostać ukończony po około dwóch latach budowy i przekazany policji w Dortmundzie pod koniec kwietnia.