Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Wiza, paszport i kontrola celna

Dokumenty podróżne

Nawet jeśli podczas podróży nie opuszczają Państwo jako obywatel UE strefy Schengen, zalecamy zawsze mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, aby mogli Państwo dowieść swojej tożsamości.

Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o tym, jakie dokumenty są wymagane podczas wjazdu do danego kraju! Ponadto należy zwrócić uwagę, że prawo jazdy, karty bankowe i kredytowe nie są uznawane za ważne dokumenty podróżne.

Dokumenty dla dzieci i młodzieży

Również dzieci muszą mieć podczas podróży samolotem ważny dowód osobisty
lub paszport. Ewentualnie może być konieczny dodatkowy dokument (urzędowy), podpisany przez rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, w którym zezwala się na podróż.

Zasady dotyczące wiz

W przypadku podróży samolotem pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajami niebędącymi członkami UE oprócz ważnego paszportu wymagana jest również wiza. O wizę należy się ubiegać w konsulacie lub ambasadzie odwiedzanego kraju.

Urzędnicy kontroli granicznej mogą wymagać dodatkowych dokumentów, np. listu z zaproszeniem, potwierdzenia zakwaterowania lub biletu na podróż powrotną lub wycieczkę objazdową.

Jeśli wyruszą Państwo w podróż samolotem bez ważnej wizy, urzędnik kontroli granicznej w danym kraju może nie zezwolić Państwu na przekroczenie granicy.

Z tego względu należy zasięgnąć koniecznie informacji na temat aktualnych warunków wjazdu przed podróżą. Dokładne informacje na temat wymagań mogą Państwo uzyskać w konsulacie danego kraju lub w Urzędzie Spraw Zagranicznych.

Przepisy celne

W przypadku podróży w ramach UE mogą Państwo przewozić dla własnego użytku artykuły tytoniowe oraz produkty alkoholowe. Towary te nie podlegają opłatom, jeśli nie zostaną przekroczone limity dotyczące ilości i rodzaju.

W przypadku wjazdu do Niemiec nie można jednak przewozić wszystkich rodzajów artykułów bez ograniczeń. W przypadku zwierząt i roślin, a także produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, materiałów, leków i środków znieczulających lub rac i fajerwerków mogą obowiązywać ograniczenia lub zakaz importu.

Ponadto powinni Państwo uwzględnić, że gotówkę w wysokości od 10 000 € lub inne waluty o określonej wartości należy zgłosić podczas odprawy celnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Celnego.

Konopie indyjskie

Od 1 kwietnia 2024 r. osoby dorosłe w wieku 18 lat i starsze mogą przewozić do 25 gramów konopi indyjskich w Niemczech bez ponoszenia kary. Dotyczy to również lotnisk. Podczas krajowych lotów w Niemczech dozwolone jest przewożenie do 25 gramów w bagażu podręcznym lub bagażu. Linie lotnicze mogą jednak mieć własne przepisy. Zapytaj o aktualny status w swojej linii lotniczej.

Według organów celnych import, eksport i tranzyt konopi indyjskich jest nadal zabroniony i podlega karze. Wjazd do innych krajów może skutkować surowymi wyrokami więzienia i/lub grzywnami.