Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Odprawa bagażowa

Brak bagażu lub jego uszkodzenie

Bagaż został uszkodzony lub nie można go odnaleźć po przylocie? Pracownicy biura rzeczy znalezionych / odprawy bagażowej z przyjemnością Państwu pomogą.

Ponieważ uszkodzenie lub zagubienie bagażu musi być natychmiast zgłoszone linii lotniczej, należy przejść do stanowiska „Odprawa bagażowa” i nie opuszczać obszaru odbioru bagażu. W przeciwnym razie Państwa roszczenia mogą nie zostać uwzględnione. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stanowisku i w ten sposób skontaktować się z personelem.

Po zarejestrowaniu danych otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie utraty lub uszkodzenia bagażu, które należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.