Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Biuro zagubionego bagażu

Zagubiony lub uszkodzony bagaż

Biuro zagubionego bagażu na lotnisku w Dortmundzie
Biuro zagubionego bagażu znajdą Państwo naprzeciwko taśmociągów bagażowych.

Czy Państwa bagaż został uszkodzony lub po przylocie nie mogą Państwo go odnaleźć?  Współpracownicy biura Lost and Found/zagubionego bagażu mieszczącego się na poziomie przylotów (poziom 0) chętnie Państwu pomogą.

Proszę pamiętać, że uszkodzenie bagażu należy niezwłocznie zgłosić właściwym liniom lotniczym. W takiej sytuacji należy zgłosić się bezpośrednio do biura zagubionego bagażu, zanim opuszczą Państwo halę odbioru bagażu. Tam otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie, które należy zachować.