Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Odprawa bagażowa

Brak bagażu lub jego uszkodzenie

Stele gepaeckermittlung dortmund airport

Bagaż został uszkodzony lub nie można go odnaleźć po przylocie? Pracownicy biura rzeczy znalezionych / odprawy bagażowej z przyjemnością Państwu pomogą.

Ponieważ uszkodzenie lub zagubienie bagażu musi być natychmiast zgłoszone linii lotniczej, należy przejść do stanowiska „Odprawa bagażowa” i nie opuszczać obszaru odbioru bagażu. W przeciwnym razie Państwa roszczenia mogą nie zostać uwzględnione. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stanowisku i w ten sposób skontaktować się z personelem.

Po zarejestrowaniu danych otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie utraty lub uszkodzenia bagażu, które należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.