Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Mają Państwo pytanie? Tutaj można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania z różnych dziedzin.

Do wyboru są następujące kategorie:

Na lotnisku
Bagaż
Przyjazd/odjazd
Wynajem samochodów
Parkowanie
Zarezerwuj miejsce parkingowe online
Podróż z dziećmi
Podróż ze zwierzętami
Odprawa
Kontrola bezpieczeństwa
Rezerwacja lotów
Sieć WLAN na terenie terminala

Na lotnisku

Niestety nie, zakupów w sklepie bezcłowym mogą dokonywać tylko pasażerowie wylatujący.

Na terenie terminala portu lotniczego w Dortmundzie możliwy jest dostęp do Internetu za pośrednictwem publicznej sieci WLAN. W punkcie informacyjnym (poziom odlotów) oraz przy WEST Bar & Shop można nabyć bilety HotSpot umożliwiające korzystanie z sieci WLAN w cenie 3 € (1 godz.) i 5 € (2 godz.)

Nocowanie w terminalu jest niestety niemożliwe. Terminal jest zamykany na noc.

Terminal jest otwarty codziennie od godziny 03:30 do 24:00.

Na lotnisku w Dortmundzie palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach przed budynkiem terminalu. Palenie jest zabronione wewnątrz terminalu (dotyczy to również tarasu dla gości i płyty postojowej). W strefie bezpieczeństwa, tj. po kontroli bezpieczeństwa, dla odlatujących pasażerów dostępna jest poczekalnia dla palaczy.

Prosimy o zgłoszenie się do pracowników biura rzeczy znalezionych/Lost and Found na poziomie przylotów (poziom 0).

Tak, platforma dla odwiedzających znajduje się na poziomie galerii (poziom 2) – wstęp na nią jest bezpłatny. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Taras dla odwiedzających.

Niestety nie. Obecnie w porcie lotniczym w Dortmundzie nie ma punktu transferu lub wymiany pieniędzy. Dostępne są jednak bankomaty różnych banków.

Jeśli na Państwa karcie pokładowej nie jest podany numer bramki, informacja ta znajduje się na stronie internetowej lotniska Odloty lub na ekranach informacyjnych w terminalu (po kontroli bezpieczeństwa).

Wprowadzanie psów i innych zwierząt do budynku terminala nie jest dozwolone. Wyjątek stanowią psy specjalnie przeszkolone do pomocy niepełnosprawnym oraz zwierzęta, które będą transportowane samolotem.

Tak, aczkolwiek nie wszystkie linie lotnicze oferujące loty z Dortmundu mają własne stanowisko na terenie terminala. W takich przypadkach chętnie pomogą Państwu działające na lotnisku biura podróży.

Tak, różne firmy oferują loty krajoznawcze z Dortmundu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Loty krajoznawcze.

Na poziomie przylotów (poziom 0), w pobliżu wind i ruchomych schodów, znajduje się tylko jedno centralne wyjście dla wszystkich przylatujących pasażerów.

1. Towary zwolnione z cła w bagażu rejestrowanym

Jeśli towary zwolnione z cła znajdują się w nadawanym bagażu, prosimy o przybycie przed odprawą do urzędu celnego (poziom przylotów / poziom 0). Dopiero po dokonaniu formalności celnych można nadać bagaż z towarami zwolnionymi z cła. W celu sprawdzenia faktycznego stanu towarów może się zdarzyć, że przy odbiorze bagażu będą obecni celnicy.

2. Towary zwolnione z cła w bagażu podręcznym

Jeśli towary zwolnione z cła znajdują się w bagażu podręcznym, najpierw odpraw swój bagaż podręczny, a następnie przyjdź z nim do urzędu celnego (poziom przylotów / poziom 0).

Urząd celny znajduje się na poziomie przylotów / poziomie 0, po lewej stronie od wyjścia z hali odbioru bagażu. Na dwie godziny przed wylotem otrzymasz z urzędu celnego potwierdzenie wywozu. Tam towary są losowo porównywane z odpowiednimi fakturami i pokwitowaniami. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione towary wrócą do Ciebie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej urzędu celnego.

Bagaż

Nie, z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanie bagaży jest niestety niemożliwe.

Przewożenie płynów jest dozwolone tylko w ograniczonym zakresie. Przewożenie towarów niebezpiecznych jest natomiast całkowicie zabronione. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie BagażBezpieczeństwo.

Niestety obecnie nie ma możliwości zakupu walizek na lotnisku.

Nie, w porcie lotniczym nie ma obecnie pomieszczenia do modlitw i wyciszenia.

To zależy od danych linii lotniczych i wybranej klasy rezerwacji. Bagaż

To, czy nadbagaż jest w ogóle dozwolony oraz ile wynoszą opłaty za nadbagaż, zależy od danej linii lotniczej. Bagaż

Każda linia lotnicza ustala własne reguły dotyczące bagażu podręcznego. Prosimy zasięgnąć informacji u Państwa organizatora wycieczki lub w liniach lotniczych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Bagaż.

Większe wyposażenie sportowe, przekraczające wagę nieodpłatną, należy podać już podczas rezerwacji. Najpierw należy zgłosić się na stanowisku odprawy na lotnisku. Późniejsze nadanie bagażu specjalnego odbywa się na stanowisku bagażu ponadwymiarowego 01.

Z reguły wszystkie linie lotnicze oferują swoim niepełnosprawnym pasażerom możliwość zabrania wózka. Chęć zabrania wózka należy jednak zgłosić już podczas rezerwacji. Jeśli wózek jest zasilany za pomocą akumulatora, podczas nadawania bagażu akumulator nie może być gotowy do pracy, a jego bieguny muszą być zabezpieczone przed zwarciem. Na lotnisku w Dortmundzie należy najpierw zgłosić się na stanowisku odprawy. Późniejsze nadanie wózka jako bagażu odbywa się na stanowisku bagażu ponadwymiarowego 01.

Przyjazd/odjazd

Adres terminala to: Flughafenring 2, 44319 Dortmund

W celu załadowania lub wyładowania bagażu z samochodu można bezpłatnie skorzystać ze strefy Kiss & Fly – na poziomie odlotów (poziom 1) bezpośrednio przed terminalem. Również tutaj parkowanie jest jednak płatne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie. Parkowanie na lotnisku

W celu załadowania lub wyładowania bagażu z samochodu można bezpłatnie skorzystać ze strefy Kiss & Fly – na poziomie odlotów (poziom 1) bezpośrednio przed terminalem. Również tutaj parkowanie jest jednak płatne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie. Parkowanie na lotnisku

AirportExpress łączy lotnisko w Dortmundzie z dworcem głównym. AirportShuttle dojeżdża do dworca Holzwickede. W celu dotarcia na lotnisko w Dortmundzie, możecie Państwo skorzystać z linii autobusowej VKU nr C41 (z miejscowości Unna) bądź nr 490 (ze stacji Dortmund-Aplerbeck). Dalsze informacje oraz rozkłady dotyczące dojazdu znajdziecie Państwo pod dojazdem autobusem i koleją.

Wynajem samochodów

Jeśli zwrot  samochodu jest poza godzinami pracy wypożyczalni, to można wrzucic kluczyki do zamykanej szafki przy postoju taksówek przed terminalem.

Stanowisko firmy wynajmu samochodów można znaleźć na poziomie przylotów (poziom 0). Samochody są gotowe do odbioru w garażu P1.

Parkowanie

Rezerwacja miejsca parkingowego nie jest możliwa – port lotniczy w Dortmundzie oferuje jednak gwarancję znalezienia miejsca parkingowego najtańszej kategorii (P3, P6 i P7).

Tak. Należy zwrócić uwagę, że wjazd na parkingi P1, P2 i P5 jest dozwolony tylko dla pojazdów o maks. wysokości 2 metrów.

Z parkingów/miejsc parkingowych P3, P5, P6 i P7 regularnie kursują autobusy. Przejazd autobusem kursującym między parkingiem a terminalem jest płatny Parkowanie na lotnisku.

Automaty przyjmują następujące środki płatnicze: monety (od 0,50 €) i banknoty (do 50 €), karty debetowe, karty kredytowe (Visa, Mastercard®, American Express).

Tak, w przypadku płatności kartą drukowane jest osobne potwierdzenie płatności. W przypadku płatności gotówką potwierdzeniem płatności jest bilet parkingowy. Należy zwrócić uwagę, że przy wyjeździe z parkingu/miejsca parkingowego karta parkingowa jest zwracana!

Podczas dokonywania płatności przy automacie należy najpierw włożyć kartę parkingową do odpowiedniej kieszeni automatu. Następnie do tej samej kieszeni należy włożyć kartę EC lub kartę kredytową i dokonać płatności.

Niepełnosprawnym pasażerom port lotniczy w Dortmundzie oferuje możliwość bezpłatnego parkowania w wyznaczonych miejscach na parkingach (P1 i P2). Warunkiem jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej z oznaczeniem „aG” (wyjątkowa niepełnosprawność ruchowa), „Bl” (niewidomy), „H” (osoby wymagające pomocy) lub „B” (osoby wymagające stałej pomocy).

Ważne: Bezpłatny bilet na wyjazd można otrzymać tylko w dniu lotu powrotnego bezpośrednio w punkcie informacyjnym – należy przy tym okazać bilet lotniczy. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że zwrot kosztów w późniejszym terminie jest niemożliwy.
Z tego powodu rezerwacja miejsca parkingowego online nie jest niestety możliwa.

Zarezerwuj miejsce parkingowe on-line

Rezerwacji można dokonać wyłącznie na stronie internetowej lotniska w Dortmundzie oraz pod adresem parken.dortmund-airport.de.

Obecnie za pośrednictwem internetowej strony rezerwacyjnej można zapłacić wyłącznie kartą kredytową – akceptowane są następujące karty: VISA, MasterCard, Diners Club Card oraz American Express.

Nie, nie naliczamy żadnej opłaty manipulacyjnej.

Tak, jeżeli chcą Państwo otrzymać rachunek, wtedy w trakcie rezerwacji można o tym poinformować. Pokwitowanie będzie można ściągnąć w formacie PDF.

Nie wszystkie dostępne taryfy można anulować – dotyczy to zwłaszcza bardzo tanich ofert, które nie są objęte możliwością anulowania. Przy tych taryfach można jednak zarezerwować opcję odpłatnego anulowania rezerwacji. Jeżeli wybrali Państwo ofertę z możliwością anulowania, wtedy jest to możliwe bezpłatnie najpóźniej na 2 godziny przed planowanym wjazdem na parking. Anulowania można dokonać poprzez stronę internetową, na której możliwe jest zarządzanie rezerwacjami.

Zmiany rezerwacji miejsca parkingowego mo¿na wygodnie dokonaæ w strefie samoobs³ugowej parkingu online. Do 2 godzin przed planowanym wjazdem mo¿na bezp³atnie zmieniæ rezerwacjê.

Aby uzyskaæ dostêp do rezerwacji, potrzebny bêdzie numer referencyjny rezerwacji oraz adres e-mail. Do strefy samoobs³ugowej prowadzi nastêpuj¹cy link:

https://parken.dortmund-airport.de/book/DTM/ParkingManageBooking?cmd=login&lang=pl

Jeœli w wyniku zmiany rezerwacji zmieni siê wysokoœæ op³aty za parkowanie, nast¹pi automatyczne anulowanie dotychczasowej rezerwacji oraz zwrot kosztów. Za zmienion¹ rezerwacjê zostanie naliczona zupe³nie nowa op³ata za parkowanie.

Po wjechaniu na zarezerwowany parking mogą Państwo wybrać dowolne miejsce – rezerwacja gwarantuje, że będzie dla Państwa dostępne wolne miejsce na parkingu.

Po zakończeniu procesu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie w wiadomości e-mail. Prosimy o jego wydrukowanie – zawiera ono kod QR, który należy przyłożyć do czytnika znajdującego się na słupku przy wjeździe na parking. Po rozpoznaniu kodu QR wydany zostanie automatycznie bilet parkingowy. Szlaban otworzy się automatycznie po zabraniu biletu parkingowego.

Jeśli kod QR nie zostanie poprawnie odczytany, proszę nacisnąć przycisk połączenia.

Jeżeli opuszczą Państwo parking w określonym czasie, na jaki był on zarezerwowany, wtedy mogą Państwo wyjechać na podstawie pobranego przy wjeździe biletu parkingowego. Jeśli przekroczono zarezerwowany czas parkowania, wtedy należy najpierw udać się do jednego z automatów kasowych, aby dopłacić brakującą kwotę.

Podróż z dziećmi

Tak, o ile dziecko zostało zgłoszone w liniach lotniczych jako dziecko podróżujące samodzielnie (UM). Dziecku można wówczas towarzyszyć w strefie po kontroli bezpieczeństwa na podstawie specjalnego dokumentu upoważniającego do asysty. Mogą go Państwo otrzymać za okazaniem dowodu osobistego / paszportu w punkcie informacyjnym na poziomie odlotów (poziom 1). Dowód osobisty / Paszport zostanie Państwu zwrócony po oddaniu dokumentu upoważniającego do asysty.

Uwaga: Dziecku może towarzyszyć tylko 1 osoba. Ponadto muszą Państwo zaczekać przy bramce do momentu wystartowania samolotu.

Nie wszystkie linie lotnicze oferują możliwość samodzielnego podróżowania dzieci. Prosimy o zasięgnięcie informacji o obowiązujących warunkach u swojego przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczki.

Na każdym poziomie terminala znajdują się miejsca do przewijania – zarówno w strefie publicznej, jak i w strefie zastrzeżonej.

W terminalu Dortmund Airport po przejściu kontroli bezpieczeństwa dostępne są bezpłatne wózki dla małych dzieci. Można ich używać w strefie po kontroli bezpieczeństwa i zwrócić przy bramce podczas kontroli przed wejściem na pokład samolotu.

Do strefy po kontroli bezpieczeństwa nie można zabrać własnego wózka dla dziecka. W celu załadowania go do samolotu prosimy o nadanie go na stanowisku nadawania dużego bagażu.

Dopuszczalny minimalny wiek dzieci podróżujących bez opieki osoby dorosłej wynosi od 5 do 16 lat, w zależności od linii lotniczych. Prosimy zasięgnąć informacji bezpośrednio w danych liniach lotniczych lub u organizatora wycieczki. Z reguły należy liczyć się z dodatkową opłatą.

Lekarstwa i specjalną żywność, np. odżywki dla niemowląt, które są potrzebne podczas podróży, można zabrać na pokład samolotu w bagażu podręcznym. Ewentualnie wymagane jest okazanie odpowiedniego zaświadczenia.

Podróż ze zwierzętami

Tak, Państwa pies musi być jednak na smyczy.

Zabieranie w podróż zwierząt nie jest oferowane przez każdą linię lotniczą i w każdym przypadku powinno być wcześniej zgłoszone. Należy zgłosić się na stanowisku odprawy na lotnisku.

Nie wszystkie linie lotnicze zezwalają na zabieranie zwierząt do kabiny pasażerskiej. Prosimy o uzyskanie informacji na ten temat w danych liniach lotniczych lub u organizatora wycieczki przed dokonaniem rezerwacji lotu.

Odprawa

Stanowiska odprawy są otwierane 2,5 godziny przed odlotem.

Zależy to od danych linii lotniczych – z reguły stanowiska odprawy są zamykane 30–40 minut przed wylotem.

Linia lotnicza Eurowings oferuje tę usługę na lotnisku w Dortmundzie podczas letniego rozkładu lotów. Usługa nie jest oferowana w miesiącach zimowych. Więcej informacji tutaj.

Tak, automaty do samodzielnego nadawania bagażu są dostępne przy stanowiskach 12 i 13 dla lotów obsługiwanych przez Wizz Air. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zalecamy dokonanie odprawy co najmniej 150 minut przed wylotem. Przy bramce należy być najpóźniej 40 minut przed odlotem!

Zależy to od danych linii lotniczych i wybranej klasy rezerwacji. Niektóre linie lotnicze naliczają dodatkową opłatę za tę usługę. Prosimy skontaktować się bezpośrednio z Państwa liniami lotniczymi Spółki lotnicze.

Kontrola bezpieczeństwa

Wszystkie osoby, które chcą się dostać do strefy bezpieczeństwa, muszą się poddać kontroli.  Oznacza to, że również kobiety w ciąży muszą przejść przez bramkę w trakcie kontroli bezpieczeństwa.

Funkcjonowanie przechodnich detektorów metalu: aby móc zidentyfikować metal, detektory wytwarzają pole magnetyczne o niskiej częstotliwości. Promieniowanie elektromagnetyczne, które przy tym powstaje, można porównać do promieniowania zwykłego sprzętu domowego lub innych urządzeń elektrycznych.

Tak więc promieniowanie nie jest szkodliwe.

Bagaż podręczny jest poddawany kontroli bezpieczeństwa aparatami rentgenowskimi o bardzo słabym promieniowaniu. 

Dlatego też ryzyko uszkodzenia przez promieniowanie wyłączonego sprzętu elektronicznego jest praktycznie wykluczone.

Kontrola bezpieczeństwa jest przeprowadzana na zlecenie zarządu okręgu administracyjnego w Münster, a od 01.01.2015 r. będzie przeprowadzana przez firmę świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa.

W zależności od liczby pasażerów oraz celu podróży bądź bramki zostaje Państwu przydzielony punkt kontrolny A, B lub C. Informacje dotyczące punktu kontrolnego, do którego należy się udać, można znaleźć na wyświetlaczach odlotów w terminalu lub przy oddawaniu bagażu rejestrowanego. Ponadto wskazówki dot. punktu kontrolnego można znaleźć w sekcji Odloty na stronie internetowej portu lotniczego Dortmund. W razie jakichkolwiek pytań pracownicy portu lotniczego chętnie Państwu pomogą.

Rezerwacja lotów

"Sparfluege" są produktem firmy TUI realizowanym za pośrednictwem automatów do rezerwacji biletów na lotnisku Dortmund Airport. Nie musi więc dziwić Państwa fakt, że pracownicy serwisowi naszej infolinii zgłaszają się jako personel „Sparfluege“.

Ponadto spotkają się Państwo z pojęciem „Sparfluege” także w naszych ogólnych warunkach handlowych (OHW). Jeżeli zechcą Państwo zarezerwować lot na stronie internetowej lotniska Dortmund Airport, należy najpierw zatwierdzić ogólne warunki handlowe firmy „Sparfluege“ lub TUI.

Zespół serwisowy naszego partnera RMK nurflug.de GmbH z siedzibą we Frankfurcie (Powered by specials.de) jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek - piątek: 11.00 - 17.00
Telefon: +49.6109.505-47458
E-mail: buchung@specials.de

Zarezerwowałeś usługę u naszego dotychczasowego partnera sparfluege.de/TUI4U? W takim przypadku prosimy o kontakt z następującą infolinią dla klientów:

Poniedziałek - piątek: 08.00 - 20.00 | Sobota: 10.00 - 18.00
Telefon: +49.421-5250543
E-mail: service@sparfluege.de

Bilety lotnicze są dokumentami i nie mogą zostać przypisane innej osobie, dlatego ważne jest poprawne wprowadzenie danych pasażera. Przy błędnym wprowadzeniu danych wyjazd do docelowego kraju może być niemożliwy.

Niektóre linie lotnicze nie zezwalają na zmianę rezerwacji lub jej anulowanie, lub zezwalają na to tylko za dodatkową opłatą. Proszę to rozważyć przy rezerwacji.

Możliwość zmiany rezerwacji lub jej anulowania zależy od poszczególnych ustaleń taryfowych danego lotu. Jeżeli wybrali Państwo lot i podali dane personalne osoby podróżującej, akceptują Państwo także ogólne warunki handlowe jak i przepisy dotyczące lotu danej linii lotniczej. Jeżeli istnieje możliwość zmiany rezerwacji, zależy ona od dostępności i ceny nowego lotu.

W związku z tym, że dane pobierane są z międzynarodowej bazy danych, przepisy dotyczące lotu podane są zazwyczaj w języku angielskim. Jeżeli zdecydowali się Państwo na szczególnie korzystny lot, może się okazać, że podlega on pewnym ograniczeniom, poprzez co nie można dokonać zmiany rezerwacji ani jej anulować. Jeżeli już dokonali Państwo rezerwacji i chcieliby uzyskać informacje na temat warunków rezerwacji, to prosimy o poinformowanie naszego personelu serwisowego. Prosimy podać przy tym także swój numer rezerwacji.

Prosimy zwrócić uwagę, że zmiany rezerwacji lub ich anulowanie mogą zostać zrealizowane tylko poprzez e-mail. Jeżeli zechcą Państwo dokonać zmiany rezerwacji swojego rejsowego lotu lub go anulować, TUI zastrzega sobie pobranie opłaty manipulacyjnej.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące not uznaniowych/faktur, prosimy skorzystać z naszej infolinii serwisowej: 
pon. do sobót: godz. 8.00 do 22.00 
niedz. i święta: godz. 10.00 do 18.00
Infolinia serwisowa: +49.421.5250543

Tak, adnotację znaleźć można w górnym prawym rogu między datą a numerem klienta.

Przy zwrocie środków zapłaconych kartą kredytową kwota za bilet jest zwracana po potrąceniu ewentualnego storno i należnych podatków. Zwrotowi nie podlegają te opłaty manipulacyjne pobrane przez TUI 4U.

Zarówno przy rezerwacji jak i płatności nogą czuć się państwo bezpieczni: wszystkie nasze transakcje z klientami są kodowane w standardzie SSL (Secure Sockets Layer).

Proces kodowania SSL dostępny jest w powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer lub Firefox. Połączenia SSL gwarantują wysoką ochronę. Dzięki wydajnej technologii kodowania SSL (Secure Sockets Layer), wszystkie Państwa transakcje są chronione. SSL koduje numer karty kredytowej, nazwisko, adres, numer telefonu itp. zanim zostaną one przesłane przez Internet. Dzięki temu załatwianie formalności związanych z transakcją przez Internet jest tak bezpieczne, jak przez telefon. Kodowanie SSL jest ustawione standartowo we wszystkich przeglądarkach.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje bezpiecznych transakcji lub jeśli nie chcą Państwo przeprowadzać transakcji przez Internet, to można zatelefonować do zespołu serwisowego pod numer +49.421.5250543 i dokonać rezerwacji telefonicznie.

Dnia 24 lutego 2011r. nasz partner, firma TUI 4U GmbH otrzymał jako pierwszy konsolidator w Niemczech certyfikat zgodności PCI DSS Compliance) oraz znak bezpieczeństwa Trustwave.

Wcześniej firma TUI 4U przeszła obszerne postępowanie certyfikujące według standardu Payment Card Industry Data Security. Standard ochrony danych PCI zawiera wiążące reguły dotyczące przetwarzania, zapisywania i przekazywania danych z kart dla ochrony przed nadużyciem lub kradzieżą. Dlatego dokładnie przeanalizowano sieć architektoniczną i postępowanie z krytycznymi danymi.

E-bilety to skrót od „elektronicznego biletu“. Jest to więc bilet w formie elektronicznej co oznacza, że nie otrzymają Państwo przed wylotem biletu papierowego.

Elektroniczne bilety lub e-bilety zaczynają oferować przeważnie duże linie lotnicze. Tradycyjne bilety papierowe stają się zbędne. Potwierdzenie kupna biletu jest zapisane w systemie komputerowym linii lotniczej. Jeżeli kupują Państwo e-bilety za pośrednictwem strony internetowej lotniska Dortmund Airport, to otrzymają Państwo odpowiednie pokwitowanie kupna jako dowód.

Na lotnisku przy odprawie potrzebują Państwo do e-biletu następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport
  • rachunek z kodem potwierdzającym (numer rezerwacji)
  • ewentualnie kartę kredytową, za pomocą której został zakupiony e-bilet
  •   (w automatach do odprawy stanowiskowej check-in)
  • karta osoby często podróżującej samolotem, o ile wydano, aby ewentualnie sprawdzić naliczenie mil.
  • Jeżeli nie zapłacili Państwo za e-bilet własną kartą kredytową, proszę udać się do okienka sprawdzającego trasy lotu i wylegitymować się przedkładając swój dowód osobisty lub paszport.

Ponieważ można się także wylegitymować za pomocą paszportu lub innego dokumentu, jak prawo jazdy.

Zwrot (Refund), który nie jest związany z samą linią lotniczą, trwa tylko kilka dni. Jeżeli zwrot musi nastąpić z włączeniem linii lotniczej, to nie mamy wpływu na czas realizacji zwrotu. Dotyczy to dokumentów zagubionych, PTA, zwrotów na zasadzie kulancji i zwrotów częściowych. W pojedynczych przypadkach czas realizacji może wynosić 12 miesięcy. Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z liniami lotniczymi, aby spowodować jak najszybszy zwrot środków. Po zwolnieniu środków przez linię lotniczą nastąpi ich niezwłoczny zwrot.

Sieć WLAN na terenie terminala

W porcie lotniczym w Dortmundzie sieć WLAN udostępnia firma telekomunikacyjna DOKOM21. Dostęp do tej sieci jest w zasadzie płatny – z następującymi wyjątkami:

Strony internetowe grupy DSW21 (www.dsw21.de, www.dew21.de, www.dokom21.de, www.dortmunder-hafen.de, www.dogewo21.de itp.) są dostępne za pośrednictwem tej sieci bezpłatnie.

Czytelnicy biuletynu informacyjnego dotyczącego dortmundzkiego lotniska mogą korzystać z sieci WLAN w terminalu bezpłatnie przez 30 min dziennie. Zalogować można się przez stronę www.dortmund-airport.de/wlan.

Informacja: Biuletyn i logowanie do niego są aktualnie dostępne jedynie w języku niemieckim.

Zasadniczo dostęp do sieci WLAN można uzyskać za pomocą każdego urządzenia mobilnego z funkcją dostępu do Internetu, np. notebook, smartfon, organizer itp., w którym jest zainstalowana przeglądarka internetowa.

Urządzenie musi być ponadto wyposażone w interfejs bezprzewodowej sieci LAN (znanej też pod nazwą Wi-Fi lub WLAN). Informacje te można sprawdzić w opisie swojego produktu.

Po skonfigurowaniu urządzenia w taki sposób, że interfejs bezprzewodowej sieci WLAN wskazuje wszystkie dostępne sieci (SSID), wystarczy wybrać sieć firmy DOKOM21 pod nazwą „DOKOM21 HotSpot @ Airport".

Bilety dostępu do sieci WLAN można zakupić w okienku informacyjnym lub w lokalu West Bar + Shop. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.dortmund-airport.de/wlan-im-terminal.

Po połączeniu urządzenia z siecią WLAN „DOKOM21 HotSpot @ Airport" należy otworzyć w przeglądarce dowolną stronę internetową (np. www.google.de, www.gmx.de, www.bvb.de itp.) Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania DOKOM21 i trzeba będzie podać dane użytkownika. Należy pamiętać, aby potwierdzić ogólne warunki handlowe i warunki użytkowania DOKOM.

W przypadku smartfonów i tabletów następuje automatyczne przekierowanie na stronę logowania.

Informacja: Ze strony internetowej portu lotniczego w Dortmundzie oraz pozostałych przedsiębiorstw koncernu DSW21 (DSW21, DEW21, DOKOM21 itd.) można korzystać za pośrednictwem sieci WLAN firmy DOKOM21 bezpłatnie. Korzystanie z tych stron nie powoduje więc przekierowania do strony logowania.

Można z łatwością sprawdzić stan swojego konta na stronie HotSpot firmy DOKOM21. W tym celu należy na stronie https://hotspot.dokom21.de/1725/Check/ podać swoje dane dostępowe (nazwę użytkownika i hasło). Następnie zostanie wyświetlone aktualne zużycie i pozostały czas.
W razie pytań i problemów można skontaktować się z obsługą klienta firmy DOKOM21 pod numerem telefonu +49.231.930-1000 lub przesłać e-mail na adres stoerungen@dokom21.de.

W przypadku publicznych punktów dostępu WLAN zazwyczaj bezpłatny dostęp nie jest szyfrowany. Dotyczy to również dostępu oferowanego przez firmę DOKOM21. 

Szyfrowanie sieci WLAN służy jedynie zabezpieczeniu własnej sieci WLAN przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby trzecie, co w przypadku bezpłatnego punktu dostępu WLAN nie byłoby sensowne.

Dlatego połączenie WLAN musi być niezabezpieczone, więc teoretycznie jest możliwe rejestrowanie i analizowanie danych przekazywanych do i z Internetu. To zagrożenie dotyczy jednak nie tylko publicznych punktów dostępu firmy DOKOM21, lecz jest obecne ze względów technicznych w całym Internecie. Nie dotyczy to jednak stron internetowych z szyfrowaniem SSL.

Dane logowania na stronie dostępowej do punktu dostępu firmy DOKOM21 są oczywiście zabezpieczone przez protokół SSL.

Nie mogli Państwo znaleźć tutaj potrzebnych informacji? Proszę wysłać
pytanie za pomocą formularza kontaktowego formularza kontaktowego.