Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Czarna lista

Linie lotnicze objęte zakazem wykonywania przewozów w UE

Wymienione w poniższym łączu linie lotnicze zostały uznane przez Unię
Europejską za niewiarygodne i nie mogą już wlatywać w unijną przestrzeń powietrzną:

Lista linii lotniczych objętych zakazem prowadzenia działalności w UE.

Dzięki opublikowaniu wspólnej czarnej listy pasażerowie, którzy zamierzają podróżować poza Unię Europejską do krajów, w których ten zakaz nie obowiązuje, otrzymują przydatne informacje. Komisja zaleca w miarę możliwości unikać podróży samolotem wymienionych na czarnej liście linii lotniczych.

Lista jest aktualizowana w razie potrzeby — najrzadziej co trzy miesiące.