Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Ochrana danych

Informacje o postępowaniu z danymi osobowymi

1 Informacje ogólne

(1) Twoje dane osobowe (np. zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko czy adres e-mail) są przez nas przetwarzane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Informacje o przepisach regulujących okoliczności, zakres i cele pozyskiwania, przetwarzania i używania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w dalszych punktach. Uwaga: składając to oświadczenie o ochronie danych osobowych, odnosimy je jedynie do działań na naszych stronach internetowych. 

(2) W razie korzystania z łączy zewnętrznych dostępnych na naszych stronach i przechodzenia w ten sposób na inne strony należy się zapoznać z polityką prywatności obowiązującą użytkowników tych innych stron internetowych. 

(3) Transmisja danych w naszej witrynie internetowej odbywa się za pomocą algorytmów szyfrujących SSL.

2 Zastosowania danych osobowych / danych dotyczących statusów użytkowników

(1) Dane osobowe, które podajesz, zamawiając materiał informacyjny lub subskrybując nasz biuletyn, są wykorzystywane wyłącznie do skompletowania i dostarczenia zamawianych dokumentów lub informacji. Dane te przekazujemy do przetworzenia danych zamówienia wyłącznie w tych celach, przestrzegając przepisów prawnych o ochronie danych, przedsiębiorstwom, które pracują na nasze zlecenie.

(2) Jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do sporządzenia, opracowania treści lub zmiany umowy (np. w przypadku zamawiania długoterminowej karty parkingowej), są one stosowane wyłącznie w celu dotrzymania warunków umowy. Po zrealizowaniu wszystkich postanowień umowy Twoje dane zostaną zablokowane i nie będą dalej wykorzystywane. Po upływie terminu przewidzianego w stosownych przepisach podatkowych i prawa handlowego dane zgromadzone przez nas w tym celu zostaną usunięte, chyba że udzielisz nam wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie. 

(3) Jeśli nasza strona internetowa jest zarządzana na serwerze należącym do innego przedsiębiorstwa, mają zastosowanie przepisy zawarte w paragrafie 11. niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), dotyczące przetwarzania danych zamówienia. W takim wypadku zawieramy stosowne pisemne porozumienie z danym przedsiębiorstwem, pozwalające obu stronom zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Jeśli dane przedsiębiorstwo zatrudni podwykonawców, będą oni zmuszeni zawrzeć takie samo porozumienie z tym przedsiębiorstwem.

(4) Poza tymi przypadkami Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom bez Twojej wyraźnej zgody lub bez podstawy prawnej do takiego przekazania.

3 Informacje o plikach cookie

(1) Aby zoptymalizować działanie naszych stron internetowych, stosujemy pliki cookie. W tym wypadku są to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci podstawowej komputera. Pliki te są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają w pamięci komputera (długotrwałe pliki cookie), umożliwiając jego rozpoznanie przy następnym otwarciu witryny. Dzięki temu poprawia się dostęp do zawartości naszych stron.

(2) Przed zastosowaniem plików cookie w przeglądarce użytkownik jest uprzedzany o takim zastosowaniu na stronie głównej naszej witryny. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie zostały zastosowane, nie zaznaczaj pola wyboru z tekstem „Pliki cookie pomagają nam świadczyć usługi klientom. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na stosowanie przez nas plików cookie”, ani nie klikaj przy tym tekście przycisku „OK”. Możesz też zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie umożliwiała ona przechowywania plików cookie. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku przeglądanie naszej witryny będzie możliwe jedynie w ograniczonym zakresie lub w ogóle nie będzie możliwe. Jeśli chcesz, by na Twoim komputerze przechowywane były tylko nasze pliki cookie, a nie pliki cookie z witryn naszych usługodawców i partnerów, zaznacz w przeglądarce opcję „Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm”.

4 Analiza ruchu sieciowego za pomocą narzędzia Google Analytics

(1) W połączeniu z tą witryną internetową stosuje się usługę analizy ruchu sieciowego świadczoną przez firmę Google Inc. („Google") za pomocą narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiając tym samym analizę jego zachowań w witrynie. Informacje na temat sposobu korzystania z naszej witryny zgromadzone dzięki plikowi cookie są zwykle przenoszone na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeśli użytkownik przebywa na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju-sygnatariusza porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i aktywuje funkcję ukrywania adresu IP w tej witrynie, firma Google skróci jego adres IP przed przesłaniem go na swój serwer. W wyjątkowych przypadkach na serwer firmy Google w USA przesyłane są pełne adresy IP, które firma Google skraca na miejscu. Firma Google korzysta z informacji zgromadzonych w ten sposób na zlecenie właściciela tej witryny internetowej w celu analizowania sposobów jej wykorzystania, sporządzania raportów na temat aktywności jej anonimowych użytkowników oraz świadczenia na rzecz właściciela tej witryny dodatkowych usług związanych z użytkowaniem tej witryny internetowej i użytkowaniem Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową wskutek użycia narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google.

(2) Użytkownik naszej witryny może zablokować przechowywanie tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że tym samym może on sobie ograniczyć możliwość pełnego korzystania z wszystkich funkcji tej witryny. Można też uniemożliwić firmie Google rejestrowanie i przetwarzanie danych utworzonych przez pliki cookie i związanych z własnym użytkowaniem naszej witryny (łącznie z adresem IP). W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) 

(3) Aby uniemożliwić rejestrowanie za pomocą narzędzia Google Analytics danych dotyczących swojego użytkowania naszej witryny, kliknij poniższe łącze. Zostanie wówczas zastosowany wykluczający plik cookie, który zapobiegnie gromadzeniu danych na Twój temat, począwszy od następnej odsłony naszej witryny. Dezaktywuj narzędzie Google Analytics

Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania narzędzia Google Analytics i stosownej ochronie danych znajdują się pod adresem  http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/analytics/terms/de.html  

Uwaga: narzędzie Google Analytics stosowane w tej witrynie internetowej jest rozszerzone o kod „gat_anonymizeIp();", który gwarantuje anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

5 Analiza ruchu sieciowego za pomocą centralnego, skalowalnego systemu pomiarów (SZM)

(1) Ogólne informacje

Do ustalenia wskaźników statystycznych dotyczących korzystania z oferty zamieszczonej w naszej witrynie służy centralny, skalowalny system pomiarowy (SZMnG) firmy INFOnline GmbH (www.infonline.de). Celem pomiaru zasięgu przeprowadzanego za pomocą tego systemu jest statystyczne ujęcie stopnia użytkowania, liczby użytkowników oraz zachowań użytkowników każdej witryny uwzględnionej w tym pomiarze na podstawie jednolitej, standardowej procedury, a następnie zestawienie tych porównywalnych wartości w skali rynku. W zakresie ofert przedstawianych w witrynach internetowych, których właściciele są członkami stowarzyszenia Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW; www.ivw.eu) lub które są uwzględnione w badaniach stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF; www.agof.de), statystyki dotyczące ich wyświetlania są publikowane regularnie przez AGOF i stowarzyszenie Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma; www.agma-mmc.de), jak również przez IVW, i są udostępniane w witrynach internetowych tych podmiotów.

 

(2) Przetwarzanie danych

Firma INFOnline GmbH gromadzi i przetwarza dane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych. Możliwość zidentyfikowania konkretnych użytkowników została przy tym wykluczona dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych. Dane, które mogą wskazywać na konkretną, identyfikowalną osobę, podlegają procedurom zapewniającym anonimowość na bardzo wczesnym etapie pomiaru.

(a) Ukrywanie adresu IP
Aby przesyłać i pobierać dane, każde urządzenie w sieci Internet musi mieć jednoznaczny adres, tzw. adres IP. Przechowywanie adresu IP co najmniej przez krótki czas jest technicznie niezbędne ze względu na sposób działania tej sieci. Przed jakimkolwiek przetwarzaniem danych adresy IP są skracane, a potem obsługiwane tylko anonimowo. Nieskrócone adresy IP nie są zapisywane ani przetwarzane.

(b) Geolokalizacja do poziomu krajów związkowych/regionów
Tak zwana geolokalizacja, czyli przypisywanie wywołania witryny internetowej do miejsca tego wywołania, następuje wyłącznie na podstawie anonimowego adresu IP i tylko do poziomu konkretnych krajów związkowych/regionów. Tak pozyskanych informacji geograficznych nie można w żadnym wypadku powiązać z konkretnym miejscem zamieszkania użytkownika.

(c) Numer identyfikacyjny urządzenia
Do rozpoznawania komputerów w ramach pomiaru zasięgu mediów stosowane są alternatywnie plik cookie o oznaczeniu „ioam.de”, obiekt LocalStorage Object lub anonimowa sygnatura utworzona na podstawie różnych informacji automatycznie przesłanych z przeglądarki. Maksymalny czas przechowywania pliku cookie wynosi 1 rok.

(d) Identyfikator logowania
W celu przeprowadzenia pomiaru rozkładu użytkowania (użytkowania usługi przez różne urządzenia) identyfikator logowania użytkownika, o ile użytkownik się nim posługuje, może być przesyłany do firmy INFOnline w postaci anonimowej sumy kontrolnej.

(3) Usuwanie

Dane związane z analizą zachowań w naszej witrynie są usuwane najpóźniej po 7 miesiącach.

(4) Rezygnacja z udziału w pomiarze

Użytkownicy, którzy nie chcą brać udziału w tym pomiarze zasięgu, mogą z niego zrezygnować, korzystając z następującego łącza: http://optout.ioam.de

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w systemie pomiarowym można znaleźć na stronie firmy INFOnline GmbH (www.infonline.de), która obsługuje ten system, i w witrynach stowarzyszeń AGOF (www.agof.de/datenschutz) oraz IVW (www.ivw.eu) poświęconych ochronie danych osobowych.

6 Analiza ruchu sieciowego we współpracy z firmą ADTECH

(1) Nasza witryna internetowa jest analizowana pod względem ruchu sieciowego przez firmę ADTECH. ADTECH gromadzi i przechowuje dane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych oraz z protokołem Platform for Privacy Preferences Project (P3P), utworzonym i utrzymywanym przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). Stosując się do tych przepisów, ADTECH nigdy nie pozyskuje danych osobowych użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Chodzi przy tym o dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. 

Reklama jest ważnym źródłem przychodów wielu firm działających w Internecie i właścicieli często odwiedzanych witryn. W momencie, w którym urządzenie użytkownika wysyła do serwera obsługującego daną reklamę żądanie jej wyświetlenia, na serwer ten trafiają określone informacje z przeglądarki użytkownika. Dzięki tym informacjom możliwe jest przesłanie użytkownikowi reklamy. Rejestrowanie, przechowywanie i stosowanie tych informacji podlega ścisłym regułom określonym w przepisach o ochronie danych. Na zlecenie swojego klienta — w ramach procedury udostępniania reklamy użytkownikowi — ADTECH gromadzi za pomocą pliku cookie następujące dane, które nie są danymi osobowymi: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, data i godzina przesłania reklamy użytkownikowi.

(2) Gromadząc takie dane, firma ADTECH jest w stanie określić liczbę wyświetleń poszczególnych reklam. Może też na przykład stwierdzić, ile razy dana reklama została kliknięta lub jak często do konkretnego użytkownika trafia konkretna reklama. Dane te mogą zostać następnie przesłane w raporcie do klienta. W niektórych przypadkach ADTECH gromadzi dane pozyskane w poszczególnych sieciach do celów statystycznych. 

(3) Na życzenie użytkownika firma ADTECH wyłącza pliki cookie stosowane w trakcie przesyłania mu reklam. W tym celu wystarczy kliknąć łącze z tekstem  „Ad Cookie Opt-out” (Wyłącz pliki cookie związane z reklamami). Serwer reklam należący do firmy ADTECH zaprzestanie wówczas umieszczania w przeglądarce użytkownika takich plików cookie.

Kompleksowe zarządzanie udostępnianiem danych na temat własnego korzystania z Internetu reklamodawcom internetowym jest możliwe na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

7 Osadzona zawartość witryn YouTube, Google Maps i innych witryn zewnętrznych

(1) Na naszych stronach internetowych osadzono materiały wideo z witryny YouTube. W momencie uruchomienia osadzonego materiału wideo na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie. Plik taki nie zostanie zapisany, jeśli użytkownik zdezaktywował pliki cookie powiązane z programem reklamowym firmy Google. Możliwe jest jednak nadal zapisanie innych plików cookie, zawierających informacje o użytkowaniu witryny YouTube, które nie są powiązane z danymi osobowymi danego użytkownika. Aby temu zapobiec, należy zablokować te pliki cookie w przeglądarce.

(2) W naszej witrynie stosowany jest interfejs Google Maps API, umożliwiający obrazowe przedstawienie danych geograficznych. W trakcie korzystania z tego interfejsu i samej witryny Google Maps firma Google pozyskuje — w celu ich dalszego przetworzenia i wykorzystania — dane dotyczące stosowania konkretnych funkcji. Bliższe informacje o przetwarzaniu danych przez firmę Google można znaleźć na stronie Polityka prywatności pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html. Znajduje się tam również łącze do witryny Centrum bezpieczeństwa, w którym można zmienić ustawienia przeglądarki, umożliwiając sobie tym samym zarządzanie własnymi danymi i ich ochronę.

Bardziej szczegółowe informacje o zarządzaniu własnymi danymi w związku z użytkowaniem produktów Google znajdują się w witrynie należącej do firmy Google, http://www.dataliberation.org/.

(3) Możliwe, że na naszych stronach będzie także osadzona zawartość witryn innych firm i organizacji zewnętrznych, np. w postaci kanałów RSS lub plików graficznych. Korzystanie z takiej zawartości wiąże się z przekazaniem jej właścicielowi swojego adresu IP, który zostanie zarejestrowany, jako że przesłanie takiej zawartości do przeglądarki użytkownika nie jest możliwe bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia konkretnej zawartości oferowanej przez zewnętrzny podmiot w naszej witrynie.

8 Biuletyn — subskrybowanie i anulowanie subskrypcji

(1) Subskrybowanie biuletynu jest równoznaczne z wykorzystywaniem przez nas adresu e-mail danego użytkownika do naszych własnych celów reklamowych aż do momentu anulowania subskrypcji. Subskrypcję można anulować w każdej chwili. Po przekazaniu nam adresu e-mail w formularzu internetowym użytkownik otrzymuje od nas wiadomość e-mail z łączem, które musi kliknąć, aby potwierdzić chęć subskrybowania biuletynu. Subskrypcja rozpoczyna się dopiero w momencie kliknięcia tego łącza. 

(2) Z chwilą subskrybowania biuletynu zapisujemy adres IP komputera użytkownika wraz z datą subskrybowania. Przechowujemy te informacje na wypadek, gdyby się okazało, że adres e-mail danego użytkownika został wykorzystany bez jego wiedzy i zgody do zamówienia biuletynu.

(3) Subskrypcję biuletynu można w każdej chwili przerwać. Aby nie otrzymywać kolejnych wydań, wystarczy kliknąć łącze Anuluj w aktualnym lub w którymkolwiek z poprzednich wydań.

9 Wgląd w dane

Zgodnie z ustawą BDSG przysługuje Ci prawo do bezpłatnego wglądu w swoje dane przechowywane przez nas, jak również prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, skorzystaj z następującego adresu. datenschutz@dortmund-airport.de