Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Ochrana danych

Informacje o postępowaniu z danymi osobowymi

1 Informacje ogólne

(1) Twoje dane osobowe (np. zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko czy adres e-mail) są przez nas przetwarzane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Informacje o przepisach regulujących okoliczności, zakres i cele pozyskiwania, przetwarzania i używania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w dalszych punktach. Uwaga: składając to oświadczenie o ochronie danych osobowych, odnosimy je jedynie do działań na naszych stronach internetowych. 

(2) W razie korzystania z łączy zewnętrznych dostępnych na naszych stronach i przechodzenia w ten sposób na inne strony należy się zapoznać z polityką prywatności obowiązującą użytkowników tych innych stron internetowych. 

(3) Transmisja danych w naszej witrynie internetowej odbywa się za pomocą algorytmów szyfrujących SSL.

2 Zastosowania danych osobowych / danych dotyczących statusów użytkowników

(1) Dane osobowe, które podajesz, zamawiając materiał informacyjny lub subskrybując nasz biuletyn, są wykorzystywane wyłącznie do skompletowania i dostarczenia zamawianych dokumentów lub informacji. Dane te przekazujemy do przetworzenia danych zamówienia wyłącznie w tych celach, przestrzegając przepisów prawnych o ochronie danych, przedsiębiorstwom, które pracują na nasze zlecenie.

(2) Jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do sporządzenia, opracowania treści lub zmiany umowy (np. w przypadku zamawiania długoterminowej karty parkingowej), są one stosowane wyłącznie w celu dotrzymania warunków umowy. Po zrealizowaniu wszystkich postanowień umowy Twoje dane zostaną zablokowane i nie będą dalej wykorzystywane. Po upływie terminu przewidzianego w stosownych przepisach podatkowych i prawa handlowego dane zgromadzone przez nas w tym celu zostaną usunięte, chyba że udzielisz nam wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie. 

(3) Jeśli nasza strona internetowa jest zarządzana na serwerze należącym do innego przedsiębiorstwa, mają zastosowanie przepisy zawarte w paragrafie 11. niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), dotyczące przetwarzania danych zamówienia. W takim wypadku zawieramy stosowne pisemne porozumienie z danym przedsiębiorstwem, pozwalające obu stronom zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Jeśli dane przedsiębiorstwo zatrudni podwykonawców, będą oni zmuszeni zawrzeć takie samo porozumienie z tym przedsiębiorstwem.

(4) Poza tymi przypadkami Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom bez Twojej wyraźnej zgody lub bez podstawy prawnej do takiego przekazania.

3 Informacje o plikach cookie

(1) Aby zoptymalizować działanie naszych stron internetowych, stosujemy pliki cookie. W tym wypadku są to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci podstawowej komputera. Pliki te są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają w pamięci komputera (długotrwałe pliki cookie), umożliwiając jego rozpoznanie przy następnym otwarciu witryny. Dzięki temu poprawia się dostęp do zawartości naszych stron.

(2) Przed zastosowaniem plików cookie w przeglądarce użytkownik jest uprzedzany o takim zastosowaniu na stronie głównej naszej witryny. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie zostały zastosowane, nie zaznaczaj pola wyboru z tekstem „Pliki cookie pomagają nam świadczyć usługi klientom. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na stosowanie przez nas plików cookie”, ani nie klikaj przy tym tekście przycisku „OK”. Możesz też zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie umożliwiała ona przechowywania plików cookie. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku przeglądanie naszej witryny będzie możliwe jedynie w ograniczonym zakresie lub w ogóle nie będzie możliwe. Jeśli chcesz, by na Twoim komputerze przechowywane były tylko nasze pliki cookie, a nie pliki cookie z witryn naszych usługodawców i partnerów, zaznacz w przeglądarce opcję „Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm”.

4 Analiza ruchu sieciowego za pomocą narzędzia Google Analytics

(1) W połączeniu z tą witryną internetową stosuje się usługę analizy ruchu sieciowego świadczoną przez firmę Google Inc. („Google") za pomocą narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiając tym samym analizę jego zachowań w witrynie. Informacje na temat sposobu korzystania z naszej witryny zgromadzone dzięki plikowi cookie są zwykle przenoszone na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jeśli użytkownik przebywa na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju-sygnatariusza porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i aktywuje funkcję ukrywania adresu IP w tej witrynie, firma Google skróci jego adres IP przed przesłaniem go na swój serwer. W wyjątkowych przypadkach na serwer firmy Google w USA przesyłane są pełne adresy IP, które firma Google skraca na miejscu. Firma Google korzysta z informacji zgromadzonych w ten sposób na zlecenie właściciela tej witryny internetowej w celu analizowania sposobów jej wykorzystania, sporządzania raportów na temat aktywności jej anonimowych użytkowników oraz świadczenia na rzecz właściciela tej witryny dodatkowych usług związanych z użytkowaniem tej witryny internetowej i użytkowaniem Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową wskutek użycia narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google.

(2) Użytkownik naszej witryny może zablokować przechowywanie tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że tym samym może on sobie ograniczyć możliwość pełnego korzystania z wszystkich funkcji tej witryny. Można też uniemożliwić firmie Google rejestrowanie i przetwarzanie danych utworzonych przez pliki cookie i związanych z własnym użytkowaniem naszej witryny (łącznie z adresem IP). W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) 

(3) Aby uniemożliwić rejestrowanie za pomocą narzędzia Google Analytics danych dotyczących swojego użytkowania naszej witryny, kliknij poniższe łącze. Zostanie wówczas zastosowany wykluczający plik cookie, który zapobiegnie gromadzeniu danych na Twój temat, począwszy od następnej odsłony naszej witryny. Dezaktywuj narzędzie Google Analytics

Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania narzędzia Google Analytics i stosownej ochronie danych znajdują się pod adresem  http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/analytics/terms/de.html  

Uwaga: narzędzie Google Analytics stosowane w tej witrynie internetowej jest rozszerzone o kod „gat_anonymizeIp();", który gwarantuje anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

5 Analiza ruchu sieciowego we współpracy z firmą ADTECH

(1) Nasza witryna internetowa jest analizowana pod względem ruchu sieciowego przez firmę ADTECH. ADTECH gromadzi i przechowuje dane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych oraz z protokołem Platform for Privacy Preferences Project (P3P), utworzonym i utrzymywanym przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). Stosując się do tych przepisów, ADTECH nigdy nie pozyskuje danych osobowych użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Chodzi przy tym o dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. 

Reklama jest ważnym źródłem przychodów wielu firm działających w Internecie i właścicieli często odwiedzanych witryn. W momencie, w którym urządzenie użytkownika wysyła do serwera obsługującego daną reklamę żądanie jej wyświetlenia, na serwer ten trafiają określone informacje z przeglądarki użytkownika. Dzięki tym informacjom możliwe jest przesłanie użytkownikowi reklamy. Rejestrowanie, przechowywanie i stosowanie tych informacji podlega ścisłym regułom określonym w przepisach o ochronie danych. Na zlecenie swojego klienta — w ramach procedury udostępniania reklamy użytkownikowi — ADTECH gromadzi za pomocą pliku cookie następujące dane, które nie są danymi osobowymi: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, data i godzina przesłania reklamy użytkownikowi.

(2) Gromadząc takie dane, firma ADTECH jest w stanie określić liczbę wyświetleń poszczególnych reklam. Może też na przykład stwierdzić, ile razy dana reklama została kliknięta lub jak często do konkretnego użytkownika trafia konkretna reklama. Dane te mogą zostać następnie przesłane w raporcie do klienta. W niektórych przypadkach ADTECH gromadzi dane pozyskane w poszczególnych sieciach do celów statystycznych. 

(3) Na życzenie użytkownika firma ADTECH wyłącza pliki cookie stosowane w trakcie przesyłania mu reklam. W tym celu wystarczy kliknąć łącze z tekstem  „Ad Cookie Opt-out” (Wyłącz pliki cookie związane z reklamami). Serwer reklam należący do firmy ADTECH zaprzestanie wówczas umieszczania w przeglądarce użytkownika takich plików cookie.

Kompleksowe zarządzanie udostępnianiem danych na temat własnego korzystania z Internetu reklamodawcom internetowym jest możliwe na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

6 Osadzona zawartość witryn YouTube, Google Maps i innych witryn zewnętrznych

(1) Na naszych stronach internetowych osadzono materiały wideo z witryny YouTube. W momencie uruchomienia osadzonego materiału wideo na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie. Plik taki nie zostanie zapisany, jeśli użytkownik zdezaktywował pliki cookie powiązane z programem reklamowym firmy Google. Możliwe jest jednak nadal zapisanie innych plików cookie, zawierających informacje o użytkowaniu witryny YouTube, które nie są powiązane z danymi osobowymi danego użytkownika. Aby temu zapobiec, należy zablokować te pliki cookie w przeglądarce.

(2) W naszej witrynie stosowany jest interfejs Google Maps API, umożliwiający obrazowe przedstawienie danych geograficznych. W trakcie korzystania z tego interfejsu i samej witryny Google Maps firma Google pozyskuje — w celu ich dalszego przetworzenia i wykorzystania — dane dotyczące stosowania konkretnych funkcji. Bliższe informacje o przetwarzaniu danych przez firmę Google można znaleźć na stronie Polityka prywatności pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html. Znajduje się tam również łącze do witryny Centrum bezpieczeństwa, w którym można zmienić ustawienia przeglądarki, umożliwiając sobie tym samym zarządzanie własnymi danymi i ich ochronę.

Bardziej szczegółowe informacje o zarządzaniu własnymi danymi w związku z użytkowaniem produktów Google znajdują się w witrynie należącej do firmy Google, http://www.dataliberation.org/.

(3) Możliwe, że na naszych stronach będzie także osadzona zawartość witryn innych firm i organizacji zewnętrznych, np. w postaci kanałów RSS lub plików graficznych. Korzystanie z takiej zawartości wiąże się z przekazaniem jej właścicielowi swojego adresu IP, który zostanie zarejestrowany, jako że przesłanie takiej zawartości do przeglądarki użytkownika nie jest możliwe bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia konkretnej zawartości oferowanej przez zewnętrzny podmiot w naszej witrynie.

7 Biuletyn — subskrybowanie i anulowanie subskrypcji

(1) Subskrybowanie biuletynu jest równoznaczne z wykorzystywaniem przez nas adresu e-mail danego użytkownika do naszych własnych celów reklamowych aż do momentu anulowania subskrypcji. Subskrypcję można anulować w każdej chwili. Po przekazaniu nam adresu e-mail w formularzu internetowym użytkownik otrzymuje od nas wiadomość e-mail z łączem, które musi kliknąć, aby potwierdzić chęć subskrybowania biuletynu. Subskrypcja rozpoczyna się dopiero w momencie kliknięcia tego łącza. 

(2) Z chwilą subskrybowania biuletynu zapisujemy adres IP komputera użytkownika wraz z datą subskrybowania. Przechowujemy te informacje na wypadek, gdyby się okazało, że adres e-mail danego użytkownika został wykorzystany bez jego wiedzy i zgody do zamówienia biuletynu.

(3) Subskrypcję biuletynu można w każdej chwili przerwać. Aby nie otrzymywać kolejnych wydań, wystarczy kliknąć łącze Anuluj w aktualnym lub w którymkolwiek z poprzednich wydań.

8 Grupa niestandardowych odbiorców na Facebooku „Facebook Custom Audiences”

Dodatkowo strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Custom Audiences portalu społecznościowego Facebook Inc. (Facebook). Dzięki temu na profilach użytkowników portalu Facebook lub innych, którzy odwiedzili stronę, są wyświetlane spersonalizowane reklamy (Facebook-Ads). Tym samym definiujemy zainteresowanie reklamą wśród użytkowników, doskonaląc naszą stronę internetową.

Dzięki wprowadzeniu narzędzia marketingowego Twoja przeglądarka nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i pozostałe cele wykorzystywania danych, które są gromadzone przez Facebooka wskutek zastosowania narzędzia, dlatego prosimy zapoznać się z informacjami poniżej: Przez powiązanie funkcji Facebook Custom Audiences portal Facebook uzyskuje informacje o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej lub o kliknięciu w zamieszczone przez nas ogłoszenie. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany na Facebooku, usługodawca może sprawdzić i zapisać adres IP i inne dane identyfikacyjne.

Wyłączenie funkcji Facebook Custom Audiences jest możliwe dla zalogowanych użytkowników pod linkiem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez portal Facebook dostępnych jest na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

9 Analiza działania sieci

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej przy zastosowaniu oprogramowania bid-managment intellAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. W celu dostosowania strony internetowej do potrzeb użytkowników, a także optymalizacji pobierane są anonimowe dane dotyczące użytkownika, a następnie zapisywane w sposób zagregowany. Z danych tworzone są także profile użytkownika, którym przypisuje się pseudonimy. Przy zastosowaniu funkcji trackingu intelliAd lokalnie są zapisywane pliki cookies. Jako odwiedzający witrynę internetową masz prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie swoich (anonimowo pobranych) danych dotyczących odwiedzanych stron również ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z funkcji intelliAd opt-out .

10 New Relic

Na naszej stronie internetowej zamieszczono wtyczkę New Relic do analizy sieciowej. Usługa oferowana przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. Pozwala uzyskać raporty statystyczne dotyczące szybkości ładowania strony internetowej. Dzięki wtyczce system New Relic otrzymuje informacje o aktywności użytkownika na danej stronie z oferty. W tym celu New Relic gromadzi dane systemowe dotyczące zastosowanych wtyczek, przeglądarek oraz sprzętu i oprogramowania, a także dane o czasie użytkowania, tak zwane dane wytworzone przez aplikację, przy czym na stronach internetowych są stosowane pliki cookies. Jeśli jesteś zalogowany w systemie New Relic jako użytkownik, New Relic może przypisać wizytę do obecnego konta. Jeśli nie jesteś członkiem New Relic, system może uzyskać informacje o adresie IP i zapisać go. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez New Relic, a także opcje ustawień do ochrony danych osobowych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności New Relic.

Jeśli jesteś członkiem New Relic i nie wyrażasz zgody, aby system gromadził Twoje dane osobowe na naszych stronach w celu powiązania ich w systemie New Relic z zapisanymi danymi członkostwa, należy wylogować się z New Relic przed wejściem na nasze strony internetowe.

11 Wgląd w dane

Zgodnie z ustawą BDSG przysługuje Ci prawo do bezpłatnego wglądu w swoje dane przechowywane przez nas, jak również prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, skorzystaj z następującego adresu. datenschutz@dortmund-airport.de