Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Internetowe rozstrzyganie sporów

Informacje na temat rozstrzygania sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR

1. Mediacja sporów online
Komisja Europejska oferuje platformę służącą do rozstrzygania sporów online, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ta umożliwia użytkownikom pozasądowe wyjaśnianie sporów związanych z umową online.

Nasz adres e-mail przeznaczony do skarg konsumentów tos:
customer-service@dortmund-airport.de

2. Udział w procedurze rozstrzygania sporu zgodnie z § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich
Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporu przed nostryfikowaną placówką rozstrzygania sporów konsumenckich.