Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa dotyczące podróży samolotem

Należy pamiętać o tym, aby każdy bagaż został opatrzony adresem. Nie można transportować nieoznaczonych bagaży. 

W przypadku transportu zwierząt, broni, noży i substancji niebezpiecznych (np. amunicji, benzyny do zapaliczek, baterii) obowiązują postanowienia szczególne, o których informuje dana linia lotnicza. Niedozwolone przedmioty, które zostaną wykryte podczas kontroli bezpieczeństwa, muszą zostać wyrzucone przez pracowników ochrony, jeśli pasażer nie dysponuje inną możliwością przechowania.

Lotnisko Dortmund Airport oferuje swoim pasażerom również możliwość przesłania do domu małych przedmiotów za opłatą 5 euro (tylko w granicach Niemiec).

W razie dalszych pytań dotyczących zasad przewożenia bagażu przed podróżą należy się zwrócić do linii lotniczych lub biura podróży.

Przykłady niedozwolonych przedmiotów

Na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie można zabierać narzędzi, które mogą spowodować ciężkie obrażenia lub, które zagrażają bezpieczeństwu samolotu (np. łom, wiertarka, piła).

Zasadniczo na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie można zabierać noży i innych ostro zakończonych lub ostrych przedmiotów (np. noży tapicerskich, nożyczek, ostrzy do golarek, narzędzi wielofunkcyjnych Leatherman).

Zapałek i zapaliczek (w tym zapalniczek benzynowych, np. Zippo) nie można zabierać w bagażu podręcznym ani w bagażu rejestrowanym. Po wyjęciu waty z zapalniczek benzynowych należy schować zapalniczkę do kieszeni ubrania.

Następujące łącze umożliwia przejrzenie i pobranie dokumentu PDF z listą wszystkich zabronionych przedmiotów. Listę tę sporządzono na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 roku.

Przepisy dotyczące bagażu podręcznego

Od 6 listopada 2006 roku unijne przepisy bezpieczeństwa regulują kwestie związane z zabieraniem na pokład w bagażu podręcznym płynów. Ze względów bezpieczeństwa co do zasady na pokład samolotu można zabierać tylko niewielkie ilości płynów.

Zugelassene
  Behältergrößen für Flüssigkeiten im Handgepäck

Woreczek z tworzywa sztucznego o pojemności 1 l

Wszystkie pojemniki o maks. objętości 100 ml muszą być spakowane do przezroczystego, zamykanego 1-litrowego woreczka. Każdy z pasażerów może zabrać jeden woreczek 1-litrowy.

Do płynów zalicza się: żele, pasty, emulsje, mieszanki płynów i ciał stałych, a także zawartość zbiorników zamkniętych pod ciśnieniem, takich jak np. pasta do zębów, żel do włosów, napoje, pianka do golenia, aerozole i inne artykuły podobnej konsystencji.

Icon für Medizin
  und Babynahrung

Lekarstwa i pokarmy dietetyczne

Wyjątki od tych ograniczeń są możliwe, jeśli podczas podróży płyny są potrzebne ze względów medycznych lub z powodu specjalnej diety. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku pokarmu dla niemowląt.

Duty Free Logo

Zakupy bezcłowe

Od 31 stycznia 2014 roku wszystkie przedmioty kupione bez cła na lotnisku lub od linii lotniczych (również płyny) mogą być zabierane w bagażu podręcznym. Aby to było możliwe, podczas zakupu towar wraz z potwierdzeniem musi zostać zapakowany do specjalnego woreczka zabezpieczającego.

Dalsze informacje na temat unijnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących zabierania w bagażu podręcznym płynów znajdują się na stronie internetowej federalnej policji Niemiec.