Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa dotyczące podróży samolotem

Należy pamiętać o tym, aby każdy bagaż został opatrzony adresem. Nie można transportować nieoznaczonych bagaży. 

W przypadku transportu zwierząt, broni, noży i substancji niebezpiecznych (np. amunicji, benzyny do zapaliczek, baterii) obowiązują postanowienia szczególne, o których informuje dana linia lotnicza. Niedozwolone przedmioty, które zostaną wykryte podczas kontroli bezpieczeństwa, muszą zostać wyrzucone przez pracowników ochrony, jeśli pasażer nie dysponuje inną możliwością przechowania.

W razie dalszych pytań dotyczących zasad przewożenia bagażu przed podróżą należy się zwrócić do linii lotniczych lub biura podróży.

Przykłady niedozwolonych przedmiotów

Na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie można zabierać narzędzi, które mogą spowodować ciężkie obrażenia lub, które zagrażają bezpieczeństwu samolotu (np. łom, wiertarka, piła).

Zasadniczo na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie można zabierać noży i innych ostro zakończonych lub ostrych przedmiotów (np. noży tapicerskich, nożyczek, ostrzy do golarek, narzędzi wielofunkcyjnych Leatherman).

Zapałek i zapaliczek (w tym zapalniczek benzynowych, np. Zippo) nie można zabierać w bagażu podręcznym ani w bagażu rejestrowanym. Po wyjęciu waty z zapalniczek benzynowych należy schować zapalniczkę do kieszeni ubrania.

Następujące łącze umożliwia przejrzenie i pobranie dokumentu PDF z listą wszystkich zabronionych przedmiotów. Listę tę sporządzono na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 roku.

Przepisy dotyczące bagażu podręcznego

Od 6 listopada 2006 roku unijne przepisy bezpieczeństwa regulują kwestie związane z zabieraniem na pokład w bagażu podręcznym płynów. Ze względów bezpieczeństwa co do zasady na pokład samolotu można zabierać tylko niewielkie ilości płynów.

Beutel fluessigkeiten

Woreczek z tworzywa sztucznego o pojemności 1 l

Wszystkie pojemniki o maks. objętości 100 ml muszą być spakowane do przezroczystego, zamykanego 1-litrowego woreczka. Każdy z pasażerów może zabrać jeden woreczek 1-litrowy.

Do płynów zalicza się: żele, pasty, emulsje, mieszanki płynów i ciał stałych, a także zawartość zbiorników zamkniętych pod ciśnieniem, takich jak np. pasta do zębów, żel do włosów, napoje, pianka do golenia, aerozole i inne artykuły podobnej konsystencji.

Baby nahrung icon

Lekarstwa i pokarmy dietetyczne

Wyjątki od tych ograniczeń są możliwe, jeśli podczas podróży płyny są potrzebne ze względów medycznych lub z powodu specjalnej diety. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku pokarmu dla niemowląt.

Dutyfree icon

Zakupy bezcłowe

Od 31 stycznia 2014 roku wszystkie przedmioty kupione bez cła na lotnisku lub od linii lotniczych (również płyny) mogą być zabierane w bagażu podręcznym. Aby to było możliwe, podczas zakupu towar wraz z potwierdzeniem musi zostać zapakowany do specjalnego woreczka zabezpieczającego.

Dalsze informacje na temat unijnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących zabierania w bagażu podręcznym płynów znajdują się na stronie internetowej federalnej policji Niemiec.