Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Wi-Fi w terminalu

Bezpłatne korzystanie z Internetu w porcie lotniczym w Dortmundzie

Wlan im terminal

Pasażerowie i goście Dortmund Airport mają teraz do dyspozycji bezpłatne Wi-Fi. Oferta DOKOM21 umożliwia korzystanie z najpopularniejszych aplikacji: serfowanie po stronach internetowych, wysyłanie i odbieranie e-maili oraz korzystanie z mediów społecznościowych.

Oto sposób logowania się do Internetu w terminalu

Na urządzeniu końcowym (smartfon, tablet lub laptop) należy wybrać Wi-Fi o nazwie sieci "DOKOM21 Hotspot @ Airport" i połączyć się z nim. Po otwarciu przeglądarki pojawi się strona powitalna. Tutaj wybiera się bezpłatny dostęp.

Na stronie logowania należy jeszcze zatwierdzić ogólne warunki handlowe i warunki korzystania DOKOM21, by natychmiast być online.