Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Pozytywny wynik operacyjny UE

Lotnisko w Dortmundzie spełnia wytyczne UE 2 lata wcześniej niż planowano

Flughafen dortmund unternehmen 1

Z 2,586 mln pasażerów lotnisko w Dortmundzie osiągnęło w 2022 roku drugi najlepszy wynik w swojej historii. Tylko w 2019 roku (2,719 mln) skorzystało z niego więcej pasażerów. Ze stopą odzysku na poziomie 95 % w stosunku do roku 2019 lotnisko w Dortmundzie znalazło się tym samym w czołówce 10 największych portów lotniczych w Niemczech, które odnotowały średnią stopę odzysku na poziomie około 65 %.

Ten pozytywny trend utrzymuje się na początku 2023 roku - liczba pasażerów zarówno w styczniu, jak i lutym przekroczyła tę z 2019 roku.

Wstępny wynik roczny

Prognozowany wynik roczny na rok 2022 to minus 8,5 mln euro. To prawie o połowę mniej niż rok wcześniej, gdy wynik wynosił minus 15,6 mln euro. Ponadto port lotniczy w Dortmundzie po raz pierwszy osiągnął wymagany przez wytyczne UE dodatni wynik operacyjny (wynik roczny bez amortyzacji, odsetek i kosztów państwowych) w wysokości 1,4 mln euro. Tym samym lotnisko wypełnia zobowiązania wynikające z obowiązujących od kwietnia 2014 r. wytycznych dotyczących pomocy publicznej, aby wcześniej niż planowano osiągnąć zrównoważony wynik operacyjny do 2024 r. Obecnie UE planuje przedłużyć ten termin o 3 lata do 2027 roku ze względu na pandemię. "Udało nam się osiągnąć w 2022 roku najlepszy wynik operacyjny w ciągu ostatnich 20 lat, mimo dużych wyzwań. Spełniając wymogi UE, osiągnęliśmy ważny kamień milowy. Początek roku 2023 daje nam pewność co do dalszego pozytywnego rozwoju. Niemniej jednak środowisko pozostaje bardzo zmienne - zarówno w kwestiach operacyjnych związanych z dostępnością personelu, jak i ryzykiem geopolitycznym związanym z wojną na Ukrainie i wciąż wysoką inflacją. Podstawą tego sukcesu jest silne przywiązanie pasażerów do naszej lokalizacji, dobra mieszanka linii lotniczych oraz niezwykłe zaangażowanie naszych pracowników - mówi prezes lotniska Ludger van Bebber.

Niezwykle zadowolony jest również Guntram Pehlke, prezes zarządu DSW21 i przewodniczący rady nadzorczej Flughafen Dortmund GmbH: "To wielki sukces - nie tylko dla lotniska, ale dla całej Grupy DSW21 i dla miasta Dortmund. Niezwykle pozytywny rozwój pasażerski, mimo istnienia kowida i wojny, pokazuje, że oferta dokładnie odpowiada popytowi w Zagłębiu Ruhry. A pozytywny wynik UE dowodzi, że lotnisko w Dortmundzie, wbrew wszelkim przepowiedniom o zagładzie, rzeczywiście może być eksploatowane ekonomicznie." Pehlke wyraża szczególne podziękowania dla pracowników: "Pracownicy maja za sobą trudny okres, który opanowali z ogromnym zaangażowaniem i umiejętnością pracy w zespole.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Nadzorczej w czerwcu 2023 roku po zakończeniu badania i przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022.