Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Nowy przewodniczący rady nadzorczej

Firma audytorska potwierdza roczne wyniki

Dtm 20230616 heim neue ar vorsitzende
© Hans Jürgen Landes I Flughafen Dortmund

W dniu 16 czerwca 2023 r. rada nadzorcza lotniska w Dortmundzie wybrała Heike Heim na swoją nową przewodniczącą. Heike Heim została nową przewodniczącą zarządu Dortmunder Stadtwerke AG od 01 czerwca 2023 roku. 

Firma audytorska potwierdza roczne wyniki

Firma audytorska PricewaterhouseCoopers GmbH potwierdziła, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 wyniosło minus 8,5 mln euro. Odpowiada to poprawie o 7,1 mln euro w porównaniu z wynikiem rocznym w 2021 roku. Z kwotą 1,4 mln euro lotnisko w Dortmundzie po raz pierwszy osiągnęło dodatni wynik operacyjny wymagany przez wytyczne UE (roczny wynik z wyłączeniem amortyzacji, odsetek i kosztów suwerennych), a tym samym wcześniej niż planowano wypełniło zobowiązania wynikające z wytycznych w sprawie pomocy państwa obowiązujących od kwietnia 2014 r., aby osiągnąć zrównoważony wynik operacyjny do 2024 r.

W 2022 r. z lotniska w Dortmundzie skorzystało około 2,6 mln pasażerów (wzrost o 53%).