Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Brak zmian w godzinach pracy

Lotnisko w Dortmundzie otrzymuje uzupełnione zezwolenie

Dortmund aiport news allgemein terminal 1

Spółka Flughafen Dortmund GmbH otrzymała dziś drugie uzupełnione zezwolenie lotnicze od władz okręgu Münster. Punktem wyjścia był wniosek Flughafen Dortmund GmbH z dnia 30.09.2022 r. mający na celu usunięcie uchybień zgłoszonych

przez Wyższy Sąd Administracyjny w Münster w decyzji z dnia 26.01.2022 r. w postępowaniu uzupełniającym.

Równolegle spółka Flughafen Dortmund GmbH wniosła do Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku odwołanie na niedopuszczenie rewizji.. Federalny Sąd Administracyjny oddalił to odwołanie decyzją z dnia 08.05.2023 r.

Ze względu na uzupełnienie zezwolenia, obecne godziny pracy pozostają niezmienione.