Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Zarząd okręgu Münster akceptuje dłuższy czas pracy w Dortmund Airport

Ograniczony ruch lotniczy między godziną 22.00 a 23.30 możliwy od zaraz

Flughafen dortmund vorfeld flugzeuge wizzair ryanair
Zarząd Portu Lotniczego Dortmund GmbH zajmuje poniższe stanowisko wobec decyzji zarządu okręgu Münster w sprawie wydłużenia czasu pracy:

Prezes Udo Mager: „Cieszymy się, że zarząd okręgu Münster podjął decyzję o wydłużeniu czasu pracy Dortmund Airport. Niestety, wbrew naszemu wnioskowi zezwolenie nie uwzględnia w całej rozciągłości koniecznych z punktu widzenia portu lotniczego czasu pracy i operacji lotniczych.”

  • Już teraz dzięki nowym uregulowaniom w sprawie opóźnień lądowania są możliwe do 23.30, a starty do 22.30.
  • Cztery zgodne z planem lądowania mogą teraz odbywać się codziennie do 23.00, a planowe starty w dalszym ciągu tylko do 22.00.
  • Do tego dochodzi kontyngentowanie do 16 opóźnionych startów i lądowań w miesiącu między 22.00 a 23.30.

Odmiennie od obowiązującego bezpośrednio teraz zezwolenia dotyczącego czasu pracy port lotniczy w Dortmundzie w ramach regulacji w sprawie opóźnień wnioskował o starty do godziny 23.00 i nielimitowane planowe lądowania do 23.00, a także o opóźnione lądowania do 23.30.

Dotychczasowy czas pracy przewidywał zgodne z planem operacje lotnicze między 6.00 a 22.00, a także ograniczone do 20 lądowań w miesiącu opóźnienia do godziny 23.00.

„Martwi nas podjęta modyfikacja, ale mimo to wykorzystamy związane z nią opcje, aby w możliwie znacznym stopniu sprostać zapotrzebowaniu linii lotniczych. Ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku z grudnia 2015 r. uznał pierwotne zezwolenie z maja 2014 r. za niezgodne z prawem, nie można było wychodzić z założenia, że wydłużony w nim tymczasowo czas pracy zostałby ponownie zatwierdzony bez zmian. Dlatego port lotniczy w Dortmundzie podjął już sam z siebie działania dostosowawcze w postępowaniu rozszerzonym. Fakt, że udzielone obecnie zezwolenie dotyczące czasu pracy pozostaje w tyle za tym zredukowanym wnioskiem, jest oczywiście następstwem restrykcyjnych założeń uzasadnienia wyroku w sprawie kompromisu między potrzebami związanymi z ochroną przed hałasem a interesami przewozowymi.

Prawdopodobnie zaakceptujemy decyzję zarządu okręgu, ponieważ mimo nadal obowiązujących ograniczeń dzięki kontyngentowaniu i ustaleniu niedostatecznego czasu pracy oferuje ona przynajmniej szanse na osiągniecie optymalizacji obrotów z zagwarantowaniem połączeń.”

Przebieg postępowania

Już pod koniec 2010 r. Rada Miasta Dortmund i rada nadzorcza, ze względu na rosnący popyt w ruchu lotniczym, wezwały port lotniczy w Dortmundzie do złożenia wniosku o wydłużenie czasu pracy. Po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny Münster wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r. uznał zezwolenie zarządu okręgu Münster z dnia 23 maja 2014 r. za niezgodne z prawem i niewykonalne, port lotniczy w Dortmundzie wystąpił z wnioskiem o postępowanie uzupełniające w celu usunięcia błędów. Zarządowi okręgu Münster przedłożono do dyspozycji wszystkie niezbędne ekspertyzy i analizy. Braki w rozważaniach stwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2015 r. zostały w ten sposób z punktu widzenia portu lotniczego usunięte. W udzielonym teraz zezwoleniu zarząd okręgu Münster zatwierdził tylko częściowo konieczność wnioskowanego czasu pracy.

Konkurencyjność

Obowiązujący z natychmiastowym skutkiem zmieniony czas pracy powinien zostać teraz wykorzystany do wzmocnienia pozycji we współzawodnictwie i ustabilizować zdolności Dortmund Airport na przyszłość. Jako centralny czynnik związany z lokalizacją stanowią one w rozmowach z towarzystwami lotniczymi poważny argument przy akwizycji linii lotniczych i kierunków. Jednak w związku z modyfikacjami Dortmund Airport odstaje od warunków konkurencyjności na rynku wewnątrz niemieckim i europejskim. Porównanie z innymi 21 międzynarodowymi portami lotniczymi w Niemczech pokazuje, że Dortmund Airport pozostaje portem lotniczym o najsurowszych restrykcjach w odniesieniu do czasu pracy.

Ochrona przed hałasem

Obowiązujące strefy ochrony przed hałasem są teraz sprawdzane przez Krajowy Urząd ds. Natury, Środowiska i Ochrony Konsumenta Nadrenii Północnej-Westfalii (LANUV). Nie można jednak wychodzić z założenia, że w okolicy portu lotniczego będą powstawać kolejne roszczenia dotyczące przedsięwzięć budowlanych związanych z ochroną przed hałasem. W przypadku związanej z hałasem akcji planowania miasta Dortmund port lotniczy w Dortmundzie odgrywa podrzędną rolę ze względu na stosunkowo niewielkie problemy z hałasem i jego oddziaływaniem w porównaniu z ruchem drogowym i kolejowym, ponieważ ustalone przez ministerstwo środowiska Nadrenii Północnej-Westfalii wartości graniczne nie są osiągane.