Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Drugie wejście do strefy bezpieczeństwa

Wdrożono nowe sposoby kontroli

News pl security
Pasa|erowie nowego punktu kontroli bezpieczeDstwa A w porcie lotniczym Dortmunder Flughafen© w Dortmundzie, Hans-Jürgen Landes.
19 grudnia 2016 roku otwarto drugie wejście do obszaru bezpieczeństwa w terminalu odlotów. Na stanowiskach kontroli pasażerów A i B oddano do dyspozycji pasażerów 7 pasów ruchu, co w przyszłości pozwoli uniknąć kolejek nawet w godzinach szczytu.

Nowo wybudowany punkt kontrolny A jest położony w zachodniej części terminala, w bezpośrednim sąsiedztwie sieci sklepów wolnocłowych i ma dwa pasy ruchu. Punkt kontrolny B znajduje się pośrodku i ma 5 pasów ruchu.

Aby zapewnić sprawne odprawy i krótki czas oczekiwania, pasażerowie powinni być kierowani bezpośrednio do odpowiednich punktów kontroli. Informacje o odpowiednim punkcie kontroli (A lub B) podróżni mogą znaleźć w następujących miejscach:

na stronie internetowej portu lotniczego w Dortmundzie po wybraniu opcji Flüge und Airlines > Abflug (Loty i porty lotnicze > Odloty)
na ekranach odlotów terminala oraz na ekranach reklamowych w punkcie kontrolnym B
u pracowników portu lotniczego podczas kontroli dokumentów oraz nadawania lub odbierania bagażu
w punktach informacyjnych (w miejscach odlotów)
Aby podróż przebiegała bez zakłóceń, pasażerowie powinni zgłosić się na lotnisku na dwie godziny przed odlotem.

Niektóre fragmenty kompleksowej modernizacji portu lotniczego w Dortmundzie, takie jak optymalizacja jakości usług (w tym remont i rozbudowa toalet w punktach odlotów czy catering i sieć sklepów w terminalu) zostały już zakończone.