Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Przepisy dotyczące bagażu podręcznego

Urządzenia elektryczne w bagażu podręcznym

Geaenderte handgepaeckregelung elektrische geraete

Na stanowisku kontroli bezpieczeństwa podróżni muszą teraz okazywać oddzielnie wszystkie urządzenia elektryczne, które przekraczają kieszonkowy format telefonu komórkowego (na przykład kamerę, suszarkę do włosów czy golarkę). Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko tabletów i laptopów.

Podróżnych uprasza się także o przeznaczenie na dojazd do dortmundzkiego lotniska odpowiedniej ilości czasu. Ponadto przypomina się, że podróżni podlegają kontroli kart pokładowych, bezpieczeństwa, a w przypadku lotów do i z krajów spoza strefy Schengen — również kontroli paszportowej.

Zasadniczo zaleca się przybycie na lotnisko od 90 do 120 minut przed odlotem — przy bramce (przejściu do samolotu) należy się stawić co najmniej 40 minut przed odlotem. Opóźnienie w dotarciu do bramki może się wiązać z odmową przyjęcia na pokład.