Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Dobre wyniki za rok 2016

Przed nami modernizacja terminalu lotnictwa ogólnego

Udo Mager -
  Managing Director Dortmund Airport
Na 13. posiedzeniu zarządu Flughafen Dortmund GmbH dyrektor zarządzający portu lotniczego Udo Mager przedstawił wstępny wynik za rok 2016 wynoszący minus 14,9 mln EUR. Oznacza to, że port lotniczy Dortmund osiągnął najlepszy wynik od 2001 roku (z uwzględnieniem amortyzacji, odsetek i kosztów pożyczek). W porównaniu z poprzednim rokiem port lotniczy w Dortmundzie poprawił swoje wyniki o 3 mln EUR oraz przekroczył planowane roczne dochody. Udo Mager wyjaśnia ten wzrost przychodu: „Oprócz znacznej obniżki kosztów, udało nam się znacznie złagodzić efekt przerwanych z powodu ostrej zimy lotów czarterowych do Turcji.

Wzrost liczby pasażerów w pierwszym kwartale (o 4%) oraz w listopadzie (o 1%) i grudniu (o 5%) spowodował złagodzenie spadku liczby pasażerów w ciągu lata”. Wynik operacyjny został, po wprowadzeniu nowych dyrektyw UE, obniżony do najniższej wartości równej minus 1,87 mln. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu zarządu w czerwcu po zakończeniu kontroli przez firmę audytorską PwC. „Korzystny kierunek rozwoju pod koniec 2016 roku był kontynuowany w pierwszych dwóch miesiącach roku 2017. Narastająco w styczniu i lutym przez port lotniczy w Dortmundzie przewinęło się o 3,2% więcej pasażerów” – poinformował Udo Mager.

Zadowalający wynik roczny i jego potwierdzenie w liczbie przewozów to dowód skuteczności inicjowanych i realizowanych działań zapewniających rozwój firmy do 2020 roku i koncepcja dalszego rozwoju do roku 2023. Zmniejszenie wydatków i zwiększenie dochodów stanowią ważne etapy na drodze do zrównoważonego wyniku operacyjnego i są konsekwentnie realizowane w porcie lotniczym w Dortmundzie.

Większy komfort dla osób podróżujących prywatnie i służbowo

Oprócz rozbudowy lotów planowych i czarterowych, również zwiększenie atrakcyjności lotów prywatnych i biznesowych prowadzi do rozwoju lotnictwa jako całości. W roku 2016 w ramach lotnictwa ogólnego wykonano około 16 000 startów i lądowań, co stanowi ponad połowę operacji przeprowadzonych w porcie lotniczym w Dortmundzie. „Ten drugi filar działalności naszego portu pozycjonuje nas jako hybrydowy port lotniczy, zapewniający obsługę wszystkich rodzajów ruchu lotniczego” — wyjaśnił tę strategię Udo Mager.

Od uruchomienia terminala w roku 2000 osoby podróżujące prywatnie i służbowo są obsługiwane w dotychczasowych terminalach. Zbudowany w latach 80. budynek „C” (dawny budynek terminala) ma własny system ochrony, kontrolę celną i paszportową oraz centrum sterowania ruchem GAT do rejestracji i rozliczania lotów. Jako część pakietu środków mających na celu zwiększenie konkurencyjności dzięki poprawie infrastruktury i wydajności, w porcie lotniczym w Dortmundzie planowane jest obecnie przeprojektowanie systemu GAT w inwestycji o łącznej wartości 1,6 mln EUR.

Do końca roku zostaną rozpoczęte szeroko zakrojone prace budowlane związane z tym projektem. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji terminal dla osób podróżujących prywatnie i służbowo będzie oferować wygodne przejścia i poczekalnie oraz komfortowo wyposażoną poczekalnię z widokiem na port. Oprócz ogólnego garażu będą dostępne prywatne miejsca parkingowe. Goście i członkowie załogi będą mogli w przyszłości korzystać z głównego wejścia. „Dzięki przebudowie i modernizacji sprzętu do obsługi GAT poprawimy jakość naszych usług i zwiększymy komfort klientów” — powiedział menedżer portu lotniczego Udo Mager. Rada nadzorcza portu lotniczego Flughafen Dortmund GmbH podczas zgromadzenia wspólników wyraziła zgodę na modernizację terminala przeznaczonego dla lotnictwa ogólnego.

Modyfikacja infrastruktury bezpieczeństwa

Oznakowania poziome i pionowe oraz oświetlenie wzdłuż drogi kołowania to istotne elementy ułatwiające orientację i poprawiające bezpieczeństwo na lotniskach. Na posiedzeniu rady nadzorczej portu lotniczego w Dortmundzie poinformowano o instalacji „Runway Guard Lights” (świateł prowadzących dla pilotów), które są dodatkowo wymagane przez Stowarzyszenie pilotów „Vereinigung cockpit” we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych. Zapobiegają one przypadkowemu wjechaniu na pas startowy. Prace zostaną przeprowadzone jesienią 2017 roku i nie będą ograniczały normalnych operacji lotniczych na lotnisku w Dortmundzie. Rada nadzorcza portu lotniczego w Dortmundzie zaakceptowała instalację „Runway Guard Lights” oraz odnowienie zewnętrznych oznaczeń poziomych.