Odloty

Do Lot Planowo Około Punkt Bramka Status SMS Info
  • London EZY 2174 15:05 16:05 28 01 Wystartował
  • London FR 1789 16:00   16 02 Wystartował
  • Antalya OHY 822 17:00   20 04 Wystartował
  • Katowice W6 1098 17:35   03 06 SMS
  • London EZY 2176 19:00   28 02 SMS
  • Krajowa W6 3760 19:25   03 01 SMS
  • Kraków FR 4926 19:30   16 06 SMS
  • Porto FR 2864 20:50   16 06 SMS
  • Warszawa W6 1392 21:30   03 02 SMS

Wszystkie dane bez gwarancji.